- شهدا, شهرستان سرایان

شهید سید عباس مظلوم

اطلاعات شهید : كدشناسايى :1710683كدبايگانى :6618346نام :سيدعباسنام خانوادگى:مظلومنام پدر :سيدمحمدتاريخ‌تولد:07/08/1347ش.ش :247محل‌صدورشناسنامه :فردوستاريخ شهادت :03/11/66نوع حادثه :حوادث‌مربوطبه‌جنگ‌تحميلىشرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى…

ادامه مطلب

- شهدا, شهرستان سرایان

شهید غلامرضا رمضانی

اطلاعات شهید : كدشناسايى:1350896كدبايگانى:9125 66نام :غلام‌رضانام خانوادگى:رمضانىنام پدر:اسكندرتاريخ‌تولد:10/08/1346ش.ش:5محل‌صدورشناسنامه:فردوستاريخ شهادت:01/01/66نوع حادثه:حوادث‌مربوطبه‌جنگ‌تحميلىشرح حادثه:حوادث ناشى ازدرگيرى مستقيم بادشمن-توسطدشمن‌درجبههاستان:بنيادشهيداستان‌خراسان جنوبیشهر:اداره‌بنيادشهيدفردوس   زندگی نامه :…

ادامه مطلب