- شهدا, شهرستان سرایان

شهید سید عباس مظلوم

اطلاعات شهید : كدشناسايى :1710683كدبايگانى :6618346نام :سيدعباسنام خانوادگى:مظلومنام پدر :سيدمحمدتاريخ‌تولد:07/08/1347ش.ش :247محل‌صدورشناسنامه :فردوستاريخ شهادت :03/11/66نوع حادثه :حوادث‌مربوطبه‌جنگ‌تحميلىشرح حادثه :حوادث ناشى ازدرگيرى…

ادامه مطلب